dilluns, 20 d’abril de 2015

Consell de Participació del Centre : Eleccions

Durant els dies 16 i 17 d'abril, els usuaris, usuàries i familiars del Centre de Dia "Les Teixidores" han participat en les eleccions convocades per designar a  les persones que els representaran al Consell de Participació del Centre (CPC)

      Les funcions del consell de participació de centres són les següents

                             Informar anualment la programació general de les activitats del servei.
                             Rebre informació periòdica de la marxa general del servei

                             Informar el projecte de reglament de règim interior del servei i les seves                                            modificacions.

                             Elaborar, aprovar i modificar les normes reguladores del seu propi                                                      funcionament.

                             Fer propostes de millora del servei

                             Conèixer l’estat econòmic del servei.

                             Informar la memòria anual que contindrà l’avaluació de resultats terapèutics, socials i econòmics del  servei.

           Discurs dels candidats (míting electoral)
Estudi de les diferents candidatures per part dels electors               


Cens electoral
Procés de votació
Recompte de vots


                     

RESULTATS OFICIALS
 Els 4 usuaris escollits com a representants de la resta han    estat:
       Esperanza G.
       Carme P.
       José B.
       Rafael B.

El familiar (1) triat com a representant dels familiars ha estat
Rosa Maria B. A.

Esperem que la legislatura sigui fructífera, recordant a tots i a totes, tant familiars, com a usuaris i usuàries, que aquestes persones us representen, per això necessiten dels vostres suggeriments, i idees per poder avançar.

Gràcies per la vostra participació!